Digwyddiadau

Digwyddiad: Siôn Corn a’i Ffrindiau yn Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
30 Tachwedd–1, 7–8, 14–15 a 21–22 Rhagfyr 2019, 10.15am-5.30pm
Pris Gweler manylion fesul gweithgaredd
Addasrwydd 3+
Sion Corn o flaen y tan yn Cilewent

Gwledd Nadoligaidd ar eich cyfer. Bob penwythnos ym mis Rhagfyr, bydd Siôn Corn a’i ffrindiau yn ymweld â Sain Ffagan. Felly cofiwch archebu lle er mwyn i’r plantos gael ymuno yn yr hwyl. Dewiswch o:

Cwrdd â Siôn Corn£7 y plentyn*    (canllaw oed: 3+)
Bydd yn adrodd stori neu ddwy ger y tân yn Ffermdy Cilewent, cyn cwrdd â phob plentyn yn unigol i roi anrheg iddynt.
(Sesiynau Cymraeg 
11-11.30am a 12.30-1pm)

Coginio gyda Siân Corn – £6 y plentyn*    (canllaw oed: 5+)
Bydd Siân yn brysur yn y gegin yn Llys Llywelyn, a bydd cyfle i’r plant roi help llaw i wneud danteithion melys i fynd adref gyda chi. 
(Sesiwn Gymraeg 14:00-14:30)

Ysgrifennu’ch llythyr Nadolig yn Ysgol Maestir£5 y plentyn*   (canllaw oed: 5+)
Mae’r corachod yn brysur yn gweithio ar restr plant da am eleni. Bydd cyfle i bob plentyn gwrdd â’r corachod er mwyn ysgrifennu eu llythyr arbennig, cyn galw heibio’r Swyddfa Bost i’w anfon i Begwn y Gogledd.
(Sesiwn Gymraeg 11:45-12:15)

Crefftau gyda’r Corachod£5 y plentyn*   (canllaw oed: 5+)
Mae’n draed moch yn y gweithdy eleni diolch i’r corachod bach drygionus! Maen nhw angen eich help i greu addurniadau Nadolig ar frys! Bydd pob plentyn yn creu addurn arbennig i fynd adref i’w hongian ar y goeden.
(Sesiwn Gymraeg 10:15-10:45)

Cwestiynau Cyffredinol

Tocynnau

*Rhaid i bob plentyn sy’n cymryd rhan fod â thocyn. Oherwydd prinder lle yn yr adeiladau hanesyddol, dim ond un oedolyn gaiff fod efo pob plentyn. Does dim angen tocyn ar gyfer plant bach sydd ddim yn cymryd rhan, ond rhaid gadael pramiau y tu allan i’r adeiladau. Nid oes angen tocyn ar oedolion sydd gyda phlentyn.

Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

**Gadewch 30 munud i gerdded o un gweithgaredd i’r llall**

Ni ellir ad-dalu tocynnau ac ni ellir eu cyfnewid am ddyddiad neu ddigwyddiad arall. Gwnewch yn siwr eich bod yn gwbl hapus â’ch dewisiadau cyn archebu.

Cŵn tywys yn unig ar gyfer y digwyddiad hwn

Digwyddiadau