Digwyddiadau

Cwrs: Cyrsiau Hanner Diwrnod: Dydd Santes Dwynwen

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
25 Ionawr 2020, 11am-1pm NEU 2-4pm
Pris Gweler manylion fesul gweithgaredd
Addasrwydd 16+ *

Caiff Dydd Santes Dwynwen ei ddathlu yng Nghymru ar 25 Ionawr, i goffáu nawddsant cariad a chyfeillgarwch. Rydyn ni’n cynnig cyrsiau crefft hanner diwrnod arbennig, wedi’u hysbrydoli gan eitemau cariadus o gasgliadau’r Amgueddfa.

Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw ar gyfer y cyrsiau hyn – cliciwch y dolenni am fwy o fanylion.

 

Creu llwy garu ffelt

Bydd yr artist tecstilau, Lisa Porch yn eich cyflwyno i frodwaith peiriant. Byddwch yn archwilio tair thema: gwead, testun a phatrwm. Gan ddefnyddio’r technegau hyn byddwch yn creu llwy garu ffabrig. Addas i ddechreuwyr – darperir peiriannau gwnïo a’r holl ddeunyddiau.

Pris: £35 / £30 gostyngiad 

Tocynnau

 

Brodwaith Rhamantus  DDIM YN DIGWYDD

Mae brodwaith llaw a chroesbwytho yn ffyrdd gwych o addasu tecstilau neu wneud datganiad ffasiynol. Dan arweiniad Charlotte o Twinmade, byddwch yn dysgu’r sgiliau sydd eu hangen i greu arwydd serch. Hardd a hyfryd, blodeuog a beiddgar, gwych a gwallgo – byddwch chi’n barod am ddydd San Ffolant! Addas i ddechreuwyr – darperir deunyddiau ac offer.

Pris: £30 / £25 gostyngiad

 

Creu arwydd serch enamel

Bydd yr artist lleol Sophie Buckingham yn eich helpu i ddysgu crefftau enamlo a marcio gyda stensil, sgraffito ac addurniadau eraill. Gan ddefnyddio llwyau caru’r Amgueddfa fel ysbrydoliaeth, dewch i greu arwydd serch unigryw trwy gyfrwng enamel gwydrog ar gopr wedi’i danio mewn odyn. Addas i ddechreuwyr – darperir deunyddiau ac offer.

Pris: £35 / £30 gostyngiad

Tocynnau

 

Iaith: Cynhelir y cyrsiau yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Hygyrchedd: Mae rhai o ofodau dysgu’r Amgueddfa 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd.

Parcio/Lluniaeth: Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio a lluniaeth ysgafn. Casglwch eich tocyn parcio o’r dderbynfa wrth gyrraedd.

Gostyngiadau: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18* (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan)

Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren

Digwyddiadau