Digwyddiadau

Digwyddiad: Anchor Peoples

Wedi'i Orffen
2–5 Tachwedd 2019
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

 Mae ANCHOR PEOPLES wedi ei gomisiynu gan Brifysgol Caerdydd fel ymateb i’w hymchwil ar gau Cymunedau’n Gyntaf gan Lywodraeth Cymru ac impacts hynny.

Mae’n arddangos cyfres o bortreadau, ffigyrau mawr 2D, ynghyd â seinlun sy’n cymell, sy’n dal adlewyrchiadau angerddol a huawdl aelodau o gyrff cymunedol wnaeth chwarae rôl ganolog dros 16 mlynedd yn Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf Llywodraeth Cymru. Cafodd ei greu gan Artstation, artistiaid gweledol sy’n gweithio yn y byd gwleidyddol a chymdeithasol.

 

Digwyddiadau