Digwyddiadau

Cwrs: Cwrs Hanner Dydd: Cerfio Llwyau

Wedi'i Orffen
14 Mawrth 2020, 10.15am-12.45pm neu 1.30pm-4pm
Pris £50 / £40 gostyngiad
Addasrwydd 16+*
Archebu lle Archebwch trwy Eventbrite
Cerfio Llwyau

Ymunwch â Vic Phillips o SingleMaltTeapot i ddysgu am yr offer a’r technegau sy’n hanfodol wrth gerfio llwy. Ar ddiwedd y gweithdy bydd y sgiliau gennych i ddefnyddio cyllyll ar gyfer amrywiaeth o brojectau cerfio, a byddwch wedi creu llwy o bren leim.

Yn ystod y gweithdy byddwn yn trafod: - Defnyddio offer torri pren yn ddiogel - Sut i gerfio pren gyda chyllyll - Rhoi gorffeniad hardd i’ch llwy - Chwilio am ddeunyddiau newydd a’r gwahaniaeth rhwng gwahanol fathau o bren.

Yr offer sydd eu hangen i gerfio a sut i ofalu amdanyntMae pris y cwrs yn cynnwys parcio, yr holl ddeunyddiau a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu ymweld ag un o’n caffis. Casglwch eich tocyn parcio a map o 10am ymlaen yn y brif fynedfa . Darperir lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu mae nifer o leoliadau yn yr Amgueddfa yn gwerthu bwyd. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio – casglwch eich tocyn parcio o’r dderbynfa yn y Neuadd Groeso o 10am ymlaen. Amseroedd cychwyn 10.15am neu 1.30pm

Tocynnau

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Cod post llywio â lloeren – CF5 6XB

Iaith: Cynhelir y cwrs hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu cyfieithu ar y pryd os hoffech gymryd rhan yn Gymraeg. Wrth brynu eich tocynnau, dewiswch y tocyn sy’n adlewyrchu eich dewis iaith gan wneud yn siwr bod gennych docyn i bob unigolyn. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Gostyngiad: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18* (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan)

 

Digwyddiadau