Digwyddiadau

Cwrs: Cwrs: Gwella eich Ffotograffiaeth

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
3 Mai 2020, 10.30am-4pm
Pris £80 / £65 gostyngiad
Addasrwydd 16+*
Archebu lle trwy Eventbrite

Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo oherwydd pryder cyffredinol am dorfeydd a Choronafeirws.  Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym.

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn lleoliad gwych i dynnu lluniau. Dewch i dreulio’r diwrnod gyda’r ffotograffydd proffesiynol, Sioned Birchall. Byddwch yn dysgu am olau, cyfansoddiad a fframio, a sut y gallant wella eich gwaith. Bydd cyfle i dynnu lluniau o gwmpas yr Amgueddfa a thrafod eich lluniau mewn grŵp bychan, cyfeillgar.

Cwrs hamddenol, llawn hwyl sy’n addas i ddechreuwyr a phobl gyda rhywfaint o brofiad. Bydd angen i chi ddod â chamera gyda digon o fatri, a cherdyn cof gyda digon o le arno. Mae croeso i chi ddod â thrybedd er mwyn tynnu lluniau yn yr awyr agored. (Nid ydym yn caniatáu trybeddau yn y tai hanesyddol am resymau cadwraeth).

Iaith: Mae hwylusydd y cwrs hwn yn ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg)**

Hygyrchedd: Mae trothwy wedi’i godi ar rai o’r adeiladau sy’n eu gwneud yn anaddas i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Ond bydd modd i chi ddewis lleoliadau sy’n gweddu i’ch anghenion chi. Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd. Mae ein gofodau dysgu yn gwbl hygyrch. Byddwn yn treulio tipyn o amser y tu allan, felly cofiwch wisgo dillad addas.

Gostyngiadau: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18 (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan)

Parcio/Lluniaeth: Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â’n bwytai a chaffis ar y safle. Casglwch eich tocyn parcio o’r dderbynfa wrth gyrraedd.

Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren.

** Os hoffech chi drefnu cwrs uniaith Gymraeg, cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk i drafod dyddiadau posibl. Bydd angen o leiaf 5 o bobl i gynnal y cwrs hwn – bydd y llefydd sydd ar ôl yn cael eu rhoi ar werth fel digwyddiad Cymraeg.

Digwyddiadau