Digwyddiadau

Digwyddiad: Duathlon Sain Ffagan

Wedi'i Orffen
15 Mawrth 2020, 6.45-9.30am
Pris £10 y cystadleuydd
Addasrwydd Canllaw oed: 15+

Dewch i redeg, beicio (a theithio yn ôl mewn hanes) yn Amgueddfa Werin Cymru. Ymunwch â ni ar gyfer ein Duathlon cyntaf erioed, digwyddiad 'Go-Tri' rhagarweiniol (fersiwn Triathlon o'r Parkrun). Bydd cystadleuwyr yn rhedeg 3.3km, beicio ychydig dros 11km ac yna'n gorffen gydag ail rhediad o 1.7km - a chyfle i grwydro o amgylch gerddi a thai hanesyddol yr Amgueddfa tra'n dad-flino. 

 

Cofrestrwch Yma

 

Nifer cyfyngedig o lefydd, felly cofrestrwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Codir y tâl arferol o £5 y car ar gyfer parcio ym maes parcio'r Amgueddfa.

Bydd angen i chi ddod â'ch beic eich hun er mwyn cymryd rhan.

Canllaw oed: 15+

Digwyddiadau