Digwyddiadau

Digwyddiad: Penwythnos Crefftau Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
6 a 7 Mehefin 2020, 10am - 4pm
Pris Codir tal am rai gweithgareddau
Addasrwydd Pawb

 Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo oherwydd pryder cyffredinol am dorfeydd a Choronafeirws.  Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym.

 

Mae crefftau a chreu wrth galon Sain Ffagan a’r casgliadau. Mae’r orielau newydd yn llawn o wrthrychau a wnaed â llaw – rhai ohonynt dros 200,000 o flynyddoedd oed. O wrthrychau bob-dydd i decstilau cywrain – mae’r awydd i greu ac addurno yn rhan o’r natur ddynol.

 

Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu crefft a chreadigrwydd ar draws yr Amgueddfa’r penwythnos hwn.

  • Dewch i weld crefftwyr o fri yn arddangos eu sgiliau.
  • Cofrestrwch ar gyfer dosbarth meistr i roi cynnig ar grefft newydd – £20 y pen (Oed 16+)
  • Galwch heibio un o’n sesiynau gweithgaredd i’r teulu – yn addas i grefftwyr ifanc a’u hoedolion. Mae prisiau yn amrywio rhwng gweithgareddau am ddim hyd at £5 y pen.
  • Byddwn yn cyhoeddi mwy o fanylion yn nes at yr amser – gwyliwch y gofod.

Codir tâl/cyfyngiadau oed/niferoedd cyfyngedig i rai gweithgareddau. Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau.

                                                                                                                                             

Iaith: Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai’n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy’n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi’n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

 

Digwyddiadau