Digwyddiadau

Digwyddiad: Gŵyl Fwyd Sain Ffagan

12 a 13 Medi 2020, 10am-6pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Rhowch nodyn yn y dyddiadur ar gyfer yr ŵyl flynyddol hon fydd yn llawn bwyd, cerddoriaeth a hwyl!

Mae mynediad i’r digwyddiad hwn am ddim, codir y tâl arferol am barcio.

 

FFURFLEN GAIS STONDINWYR

Os ydych yn fasnachwr sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y digwyddiad hwn, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais ar-lein trwy ddilyn y linciau isod.

Cliciwch yma os ydych yn chwilio am ofod ar gyfer Stondin Bwyd Poeth neu Far.

Cliciwch yma os ydych yn chwilio am stondin yn ein Marchnad Fwyd neu Lôn Hendrewen.

Dyddiad cau ceisiadau: 2 Mawrth 2020 (5pm)

 

Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Adran Ddigwyddiadau: (029) 20573441 / digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk

Digwyddiadau