Digwyddiadau

Digwyddiad: Gŵyl Fwyd Sain Ffagan

12 a 13 Medi 2020, 10am-6pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Oherwydd goblygiadau pandemig Covid-19, ni fyddwn yn cynnal yr Ŵyl Fwyd yn y ffordd draddodiadol eleni.

Mae iechyd a lles ein hymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym. Mae ein Hamgueddfeydd dal ar gau, a phan fyddwn yn ail-agor rydym yn rhagweld y bydd cyfyngiadau ar y ddarpariaeth yn ein Hamgueddfeydd am gyfnod. Felly ni allwn ymrwymo i gynnal digwyddiad cyhoeddus o’r raddfa yma ym mis Medi.

Er hynny, rydym yn gweithio yn galed i greu digwyddiad ddigidol, ac yn edrych ymlaen i rannu’r manylion yma gyda chi maes o law. Cadwch lygad ar y dudalen hon am y newyddion ddiweddaraf!

 

 

FFURFLEN GAIS STONDINWYR

Os ydych yn fasnachwr sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y digwyddiad hwn, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais ar-lein trwy ddilyn y linciau isod.

Cliciwch yma os ydych yn chwilio am ofod ar gyfer Stondin Bwyd Poeth neu Far.

Cliciwch yma os ydych yn chwilio am stondin yn ein Marchnad Fwyd neu Lôn Hendrewen.

Dyddiad cau ceisiadau: 2 Mawrth 2020 (5pm)

 

Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Adran Ddigwyddiadau: (029) 20573441 / digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk

Digwyddiadau