Digwyddiadau

Cwrs: Plygu Gwrych – Cyrsiau Undydd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
1 Mawrth 2020, 9.30am-4.30pm
Pris £120 / £95 gostyngiad
Addasrwydd 18+
Archebu lle trwy Eventbrite
llun;plygu gwrych
Llun: Plygu Gwrych

Mae plygu gwrych er mwyn creu ffens fyw yn grefft sy’n ganrifoedd oed. Cadw anifeiliaid yn y cae oedd y bwriad gwreiddiol, ond mae gwrych wedi’i blygu’n dda hefyd yn hardd iawn ac yn hafan i fywyd gwyllt.

Ar y cwrs undydd ymarferol hwn byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio offer llaw syml ac yn meistroli’r technegau sylfaenol gyda chymorth y crefftwr Richard Lewis. O glirio’r tir a pharatoi’r deunyddiau, i blethu, gosod pyst a gorffen - byddwch yn gweithio fel rhan o grŵp bychan i osod rhan o wrych yma yn yr Amgueddfa. Mae pedwar lle ar gael bob diwrnod.

Gweithgaredd gaeafol yw hwn - rhaid i chi fod yn barod am y baw a’r llaca! Cofiwch wisgo dillad ymarferol a dod â phâr o fenig garddio gyda chi os gallwch chi.

Tocynnau

Iaith: Cynhelir y cyrsiau yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Hygyrchedd: Gallai'r cwrs hwn fod yn anaddas i bobl â phroblemau symudedd oherwydd natur y gweithgaredd ag amodau’r lleoliad. Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd.

Parcio/Lluniaeth: Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio a lluniaeth ysgafn. Wedi cyrraedd, ewch at y porthdy diogelwch i gyfarfod eich tiwtor, fydd yn darparu tocyn parcio.

Gostyngiadau: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed 

Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren

DS: Mae'r cwrs Sadwrn 29/2/20 wedi ei ganslo

Digwyddiadau