Digwyddiadau

Cwrs: Creu Basged gyda Phlastig o’r Môr

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
20 Medi 2020, 10.30am-4.30pm
Pris £60 | £50 gostyngiad
Addasrwydd 16+ *
Archebu lle trwy Eventbrite
Llun: Basged dorch
Llun: Basged dorch
Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo oherwydd pryder cyffredinol am Choronafeirws.  Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym. 

Mae ein moroedd a’n traethau ni’n boddi mewn plastig. Dewch i ddysgu sut i ailddefnyddio peth o’r plastig hwn mewn gweithdy basgedwaith cyffrous.

Dan arweiniad yr artist, Nina Brabbins, byddwch yn dysgu’r broses sylfaenol o greu basged dorch yn defnyddio rhaffau plastig wedi’u casglu o draethau’r DU. Gan ddefnyddio edafedd naturiol, byddwch yn dysgu o leiaf un pwyth syml i greu powlen fechan, neu fat bwrdd o’ch dyluniad eich hun.

Caiff yr holl ddeunyddiau a chyfarpar eu darparu, ond mae croeso i chi ddod â siswrn a gwniadur eich hun (does dim rhaid i chi). Os oes gennych unrhyw wastraff plastig yr hoffech ei gynnwys, dewch ag ef draw i weld os yw’n addas.

Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Hygyrchedd: Mae Gweithdy 5 munud ar droed o'r prif adeilad a'r maes parcio - cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

Gostyngiad: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18* (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan)

Digwyddiadau