Digwyddiadau

Cwrs: Creu Basged gyda Phlastig o’r Môr

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
20 Medi 2020, 10.30am-4.30pm
Pris £60 | £50 gostyngiad
Addasrwydd 16+ *
Archebu lle trwy Eventbrite
Llun: Basged dorch
Llun: Basged dorch

Mae ein moroedd a’n traethau ni’n boddi mewn plastig. Dewch i ddysgu sut i ailddefnyddio peth o’r plastig hwn mewn gweithdy basgedwaith cyffrous.

Dan arweiniad yr artist, Nina Brabbins, byddwch yn dysgu’r broses sylfaenol o greu basged dorch yn defnyddio rhaffau plastig wedi’u casglu o draethau’r DU. Gan ddefnyddio edafedd naturiol, byddwch yn dysgu o leiaf un pwyth syml i greu powlen fechan, neu fat bwrdd o’ch dyluniad eich hun.

Caiff yr holl ddeunyddiau a chyfarpar eu darparu, ond mae croeso i chi ddod â siswrn a gwniadur eich hun (does dim rhaid i chi). Os oes gennych unrhyw wastraff plastig yr hoffech ei gynnwys, dewch ag ef draw i weld os yw’n addas.

Tocynnau

Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Hygyrchedd: Mae Gweithdy 5 munud ar droed o'r prif adeilad a'r maes parcio - cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

Gostyngiad: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18* (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan)

Digwyddiadau