Digwyddiadau

Cwrs: Cyflwyniad i Waith Gof

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim lle ar ôl
Sadwrn 19 Medi NEU Sul 20 Medi, 10.30am-4.30pm
Pris £120 | £95 gostyngiad
Addasrwydd 18+
Archebu lle trwy Eventbrite

Mae’r cyrsiau undydd yma'n gyfle i droi eich llaw at hen grefft gofannu yn yr adeilad ysbrydoledig, Gweithdy, sef gweithdy crefft ac oriel yr Amgueddfa sy’n dathlu sgiliau gwneuthurwyr ddoe a heddiw.

Fel rhan o grŵp bach o dan arweiniad Andrew Murphy, gof yr Amgueddfa, byddwch yn dysgu sut i drin dur poeth a chreu darn o waith metel unigryw wedi’i ddylunio gennych chi. Bydd pawb yn creu procer syml, yn ogystal â rhai addurniadau bychain o'n rhestr os fydd amser.

Mae’r diwrnod hwyl, hamddenol hwn yn addas i ddechreuwyr pur. Bydd tri lle i'w archebu bob diwrnod.

Tocynnau


Gwybodaeth diogelwch:

I gymryd rhan yn y cwrs, mae gofyn gwisgo’n addas (wele isod) a dilyn cyfarwyddiadau’r gof ynglyn a gweithio’n ddiogel.

Dylai pob dilledyn fod o ddeunydd naturiol, 100% cotwm os yn bosib

  • Dylid cael llewys hir i orchuddio’r breichiau
  • Dylai’r trowsus fod ddigon llac i orchuddio pen ucha’r sgidiau. Dim ond trowsus hyd llawn y dylid ei wisgo.
  • Mae esgidiau diogelwch yn hanfodol.
  • Darperir sbectol ddiogelwch – mae’n rhaid gwisgo hon gydol eich amser yn yr Efail. Darperir hefyd ffedog ledr.
  • Os ns fydd cyfarwyddiadau’r gof yn cael eu dilyn, gellir dod a’r sesiwn i ben.

Darperir lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu mae nifer o leoliadau yn yr Amgueddfa yn gwerthu bwyd. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio – casglwch eich tocyn parcio o’r dderbynfa yn y Neuadd Groeso wrth gyrraedd.

Cod post llywio â lloeren – CF5 6XB

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu cyfieithu ar y pryd os hoffech gymryd rhan yn Gymraeg. Wrth brynu eich tocynnau, dewiswch y tocyn sy’n adlewyrchu eich dewis iaith gan wneud yn siwr bod gennych docyn i bob unigolyn. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Gostyngiadau i fyfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy'n derbyn budd-daliadau, pobl dros 60 oed 

Hygyrchedd: Mae Stiwdio Gweithdy 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion mynediad.

Digwyddiadau