Digwyddiadau

Cwrs: Cyflwyniad i Waith Gof

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
Sadwrn 19 Medi NEU Sul 20 Medi, 10.30am-4.30pm
Pris £120 | £95 gostyngiad
Addasrwydd 18+
Archebu lle trwy Eventbrite
Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo oherwydd pryder cyffredinol am Choronafeirws.  Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym. 
 

Mae’r cyrsiau undydd yma'n gyfle i droi eich llaw at hen grefft gofannu yn yr adeilad ysbrydoledig, Gweithdy, sef gweithdy crefft ac oriel yr Amgueddfa sy’n dathlu sgiliau gwneuthurwyr ddoe a heddiw.

Fel rhan o grŵp bach o dan arweiniad Andrew Murphy, gof yr Amgueddfa, byddwch yn dysgu sut i drin dur poeth a chreu darn o waith metel unigryw wedi’i ddylunio gennych chi. Bydd pawb yn creu procer syml, yn ogystal â rhai addurniadau bychain o'n rhestr os fydd amser.

Mae’r diwrnod hwyl, hamddenol hwn yn addas i ddechreuwyr pur. Bydd tri lle i'w archebu bob diwrnod.


Gwybodaeth diogelwch:

I gymryd rhan yn y cwrs, mae gofyn gwisgo’n addas (wele isod) a dilyn cyfarwyddiadau’r gof ynglyn a gweithio’n ddiogel.

Dylai pob dilledyn fod o ddeunydd naturiol, 100% cotwm os yn bosib

  • Dylid cael llewys hir i orchuddio’r breichiau
  • Dylai’r trowsus fod ddigon llac i orchuddio pen ucha’r sgidiau. Dim ond trowsus hyd llawn y dylid ei wisgo.
  • Mae esgidiau diogelwch yn hanfodol.
  • Darperir sbectol ddiogelwch – mae’n rhaid gwisgo hon gydol eich amser yn yr Efail. Darperir hefyd ffedog ledr.
  • Os ns fydd cyfarwyddiadau’r gof yn cael eu dilyn, gellir dod a’r sesiwn i ben.

Darperir lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu mae nifer o leoliadau yn yr Amgueddfa yn gwerthu bwyd. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio – casglwch eich tocyn parcio o’r dderbynfa yn y Neuadd Groeso wrth gyrraedd.

Cod post llywio â lloeren – CF5 6XB

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu cyfieithu ar y pryd os hoffech gymryd rhan yn Gymraeg. Wrth brynu eich tocynnau, dewiswch y tocyn sy’n adlewyrchu eich dewis iaith gan wneud yn siwr bod gennych docyn i bob unigolyn. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Gostyngiadau i fyfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy'n derbyn budd-daliadau, pobl dros 60 oed 

Hygyrchedd: Mae Stiwdio Gweithdy 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion mynediad.

Digwyddiadau