Digwyddiadau

Cwrs: Cyflwyniad i Waith Gof

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
14–16 a 21–23 Mai 2022, 10.30am-4pm
Pris £150 | £125 gostyngiad (+ffioedd Eventbrite)
Addasrwydd 18+
Archebu lle Eventbrite
Llun: Cwrs gwaith gof yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Llun: Cwrs gwaith gof yn Sain Ffagan

Mae’r cyrsiau undydd yma'n gyfle i droi eich llaw at hen grefft gofannu yn yr adeilad ysbrydoledig, Gweithdy, sef gweithdy crefft ac oriel yr Amgueddfa sy’n dathlu sgiliau gwneuthurwyr ddoe a heddiw.

Fel rhan o grŵp bach o dan arweiniad Andrew Murphy, gof yr Amgueddfa, byddwch yn dysgu sut i drin dur poeth a chreu darn o waith metel unigryw wedi’i ddylunio gennych chi. Bydd pawb yn creu procer syml, yn ogystal â rhai addurniadau bychain o'n rhestr os fydd amser.

Mae’r diwrnod hwyl, hamddenol hwn yn addas i ddechreuwyr pur. Bydd dau le i'w archebu bob diwrnod.

Tocynnau

Gwybodaeth diogelwch:

I gymryd rhan yn y cwrs, mae gofyn gwisgo’n addas (wele isod) a dilyn cyfarwyddiadau’r gof ynglyn a gweithio’n ddiogel.

Dylai pob dilledyn fod o ddeunydd naturiol, 100% cotwm os yn bosib

  • Dylid cael llewys hir i orchuddio’r breichiau
  • Dylai’r trowsus fod ddigon llac i orchuddio pen ucha’r sgidiau. (Dim ond trowsus hyd llawn y dylid ei wisgo).
  • Mae esgidiau diogelwch yn hanfodol - rhaid i chi eu darparu.
  • Darperir sbectol ddiogelwch – mae’n rhaid gwisgo hon gydol eich amser yn yr Efail. Darperir hefyd ffedog ledr.
  • Os ns fydd cyfarwyddiadau’r gof yn cael eu dilyn, gellir dod a’r sesiwn i ben.

Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Gallwn gynnig gostyngiad o 10% yn ein bwytai a chaffis* i ddeiliaid tocyn cwrs  *(heblaw am Bopty Derwen)

Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio. Bydd y tîm tocynnau yn cysylltu â chi gyda manylion drwy'r e-bost a ddarparwyd wrth archebu. 

Cod post llywio â lloeren – CF5 6XB

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs drwy iaith cyntaf yr hwylusydd - sef Saesneg

Gostyngiadau i fyfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy'n derbyn budd-daliadau, pobl dros 60 oed 

Hygyrchedd: Mae Stiwdio Gweithdy 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion mynediad.

Efallai hoffech chi rhain hefyd?

Digwyddiadau