Digwyddiadau

Digwyddiad: Seminar Hel Trysor, Hel Straeon

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
7 Mawrth 2020, 10am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Eventbrite

Project archaeoleg 5 mlynedd dan nawdd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yw Hel Trysor, Hel Straeon.

Mae’n canolbwyntio ar drysor a henebion cludadwy sydd wedi'u darganfod gan aelodau'r cyhoedd. Mae wedi caffael bron i 140 gwrthrych ar gyfer casgliadau amgueddfa ar draws Cymru, ac wedi gweithio gyda defnyddwyr datgelyddion metel a grwpiau cymunedol eraill i greu arddangosfeydd wedi'u cydguradu mewn 6 amgueddfa leol.

Wrth i'r project hwn ddod i ben, bydd y seminar undydd hwn yn edrych yn ôl dros ei lwyddiannau ac yn adlewyrchu ar bwysigrwydd casglu, rhwydweithio ac ymgysylltu cymunedol yn y sector amgueddfeydd. Bydd cyfle i’r cyhoedd a phartneriaid project gynnig adborth, a thrafod sut y gall darganfyddiadau gan y cyhoedd barhau i gael eu diogelu ar ran y genedl yn y dyfodol.

 

Tocynnau

 

Rhaglen Isod

 

Diwrnod Seminar a Dathlu

Project Hel Trysor; Hel Straeon

Darlithfa Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

 

10.00-10.30am: Cyrraedd a chofrestru, te a choffi

10.30-10.45am: Anerchiad gan Dr Kath Davies, Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil, Amgueddfa Cymru.

10.45-11.10am: Hel Trysor; Hel Straeon. Edrych yn ôl; Edrych ymlaen (Rhianydd Biebrach ac Adam Gwilt, Amgueddfa Cymru)

11.10-11.30am: Hel Trysor a'r Cynllun Henebion Cludadwy Cymru (Mark Lodwick, Adelle Bricking, George Whately, PAS Cymru).

11.30-11.45am: Gweithio mewn Partneriaeth: safbwynt Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru (Chris Delaney).

11.45am-12pm: Amgueddfeydd yn Ymgysylltu â Chymunedau (Owain Rhys, Amgueddfa Cymru).

12-1pm: Cinio

1-1.20pm: Project Archaeoleg Cymunedol a'i Waddol: Trysorau Coll Bae Abertawe (Emma Williams, Amgueddfa Abertawe).

1.20-pm-2.20pm: Buried in the Borderlands, Beneath our Feet and the Brilliant Bronze Age. Ymgysylltu cymunedol ar waith (Anne Rainsbury, Amgueddfa y Fenni; Tomos Jones, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro; Eleri Farley, Amgueddfa ac Archifau Wrecsam).

2.20-3pm: Trafodaeth Agored: Dysgu Gwersi a Symud Ymlaen.

3pm: Diolchiadau ac Anerchiad Cloi (Dr Mark Redknap, Amgueddfa Cymru)

 

Digwyddiadau