Digwyddiadau

Digwyddiad: Seminar Hel Trysor, Hel Straeon

7 Mawrth 2020, 10am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Eventbrite

Project archaeoleg 5 mlynedd dan nawdd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yw Hel Trysor, Hel Straeon.

Mae’n canolbwyntio ar drysor a henebion cludadwy sydd wedi'u darganfod gan aelodau'r cyhoedd. Mae wedi caffael bron i 140 gwrthrych ar gyfer casgliadau amgueddfa ar draws Cymru, ac wedi gweithio gyda defnyddwyr datgelyddion metel a grwpiau cymunedol eraill i greu arddangosfeydd wedi'u cydguradu mewn 6 amgueddfa leol.

Wrth i'r project hwn ddod i ben, bydd y seminar undydd hwn yn edrych yn ôl dros ei lwyddiannau ac yn adlewyrchu ar bwysigrwydd casglu, rhwydweithio ac ymgysylltu cymunedol yn y sector amgueddfeydd. Bydd cyfle i’r cyhoedd a phartneriaid project gynnig adborth, a thrafod sut y gall darganfyddiadau gan y cyhoedd barhau i gael eu diogelu ar ran y genedl yn y dyfodol.

Tocynnau

Rhaglen: i'w chadarnhau.

Digwyddiadau