Digwyddiadau

Digwyddiad: Marchnad 'Real Food' Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
18 Gorffennaf 2020, 10am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo oherwydd pryder cyffredinol am dorfeydd a Choronafeirws.  Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym.

 

Bydd Riverside Real Food yn ymuno â ni eto ar gyfer eu marchnad fwyd fisol. Cyfle i gefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol, prynu danteithion a mwynhau ymweliad â’r Amgueddfa.

 

Lleoliad: ar y lawnt fechan o flaen y Prif Adeilad

Parcio: codir y tâl arferol am barcio – mynediad am ddim i’r Amgueddfa.

 

Dyma’r stondinau fydd yn galw heibio’r mis hwn:

I'w gadarnhau.

Digwyddiadau