Digwyddiadau

Digwyddiad: Calan Mai

2 Mai 2020, 11.30am, 1pm & 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Codi'r Bedwen Fai yn Sain Ffagan
Codi'r Bedwen Fai yn Sain Ffagan

Mae Calan Mai wedi nodi dechrau’r Haf ers blynyddoedd maith yng Nghymru. Mae’n amser i’r Dyn Gwyrdd ddeffro o’i gwsg gaeafol wrth i flodau flaguro a bywyd ddychwelyd i’r coed a’r caeau. Dathlir y diwrnod gyda hwyl a sbri a cherddoriaeth, ac efallai’r ddawns enwocaf oll, dawnsio gyda’r Fedwen Haf. Ymunwch â ni’r penwythnos hwn i ddathlu Calan Mai, wedi’ch ysbrydoli gan y traddodiadau a’r chwedlau sy’n perthyn i’r adeg hon o’r flwyddyn.

 

Dawnsio gwerin traddodiadol:

  • 11.30am o flaen yr Amgueddfa
  • 1pm a 2pm ar Lawnt Gwalia

*bydd dawns y Fedwen Haf yn y sesiwn am 2pm os bydd y tywydd yn sych. Cynhelir pob sesiwn yn y Neuadd Groeso os bydd y tywydd yn wlyb.

Digwyddiadau