Digwyddiadau

Digwyddiad: Taith yr Ystlumod

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
29 Gorffennaf, 5, 12, 19 a 26 Awst 2020
Pris £6.50
Addasrwydd 8+
Llun: Ystlum Hirglust
Plecotus auritus - Ystlum Hirglust

Ymunwch â ni am daith gyffrous i ddod o hyd i ystlumod yr Amgueddfa wrth iddi nosi. Gwisgwch ddillad addas a dewch â fflachlamp (a fflasg os hoffwch chi!).

Mae’r daith yn dechrau wrth y brif fynedfa,

Hyd: 1½ awr.

Pris: £6.50 y pen.  Yn cynnwys parcio am ddim.

Rhaid archebu ymlaen llaw.

 

Tocynnau

Amseroedd dechrau:

29 Gorffennaf - 9pm

5 Awst - 8.45pm

12 Awst - 8.30pm

19 Awst - 8.15pm

26 Awst - 8pm

 

Hygyrchedd: Mae’r digwyddiad hwn yn addas i ddefnyddwyr cadair olwyn ond bydd rhaid defnyddio llwybrau amgen mewn mannau. E-bostiwch addysg@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu os hoffech chi drafod unrhyw bryderon.
 

Bydd hwyluswyr y digwyddiad hwn yn siarad Cymraeg a Saesneg.

Digwyddiadau