Digwyddiadau

Digwyddiad: Sgetsio Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i ganslo
5 Hydref, 2 Tachwedd a 7 Rhagfyr 2020, 1pm - 2.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo oherwydd pryder cyffredinol am dorfeydd a Choronafeirws.  Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym.

 

 

Dewch i ymuno â grŵp darlunio misol newydd yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Wedi'i fwriadu ar gyfer pob lefel o brofiad, mae hwn yn gyfle i ddatblygu eich ymarfer darlunio wrth i ni archwilio adeiladau, tiroedd a chasgliadau Sain Ffagan.

 

Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol yn helpu i wella'ch lles, ac mae'n dda i’ch iechyd meddwl, felly dewch draw!

Mae'r grŵp yn ddi-dâl ac yn cwrdd ar ddydd Llun cyntaf y mis, rhwng 13:00 a 14:30, gan ddechrau ar 2 Mawrth 2020. Byddwn yn cwrdd yn y Dderbynfa Ddysgu ar Lefel 1.

Bydd deunyddiau ar gael, ond mae croeso i chi ddod â'ch deunyddiau eich hun hefyd.

 

Cyflwynir gan Gwirfoddolwyr Celfyddydau Cymru a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Digwyddiadau