Digwyddiadau

Arddangosfa: Yfory Trwy Lygaid Ddoe

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
9 Mehefin 2021 – 21 Ionawr 2022
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Sut le fydd Cymru yn y dyfodol? Dyna'r cwestiwn mae'r artist Henry Alles a Chynhyrchwyr Amgueddfa Cymru wedi mynd ati i'w ystyried yn yr arddangosfa amlddisgyblaethol newydd hon.

Mae Yfory Trwy Lygaid Ddoe yn ein hatgoffa nad yw’r dyfodol yn ddilychwin. Nid yw tu hwnt i’n gafael, na thu hwnt i’n cyfrifoldeb. Mae ‘Sut gyrhaeddon ni fan hyn, a sut ydyn ni’n symud ymlaen?’ yn gwestiynau y mae’r arddangosfa hon yn gofyn i ni fyfyrio arnynt.

Wrth arddangos 59 gwrthrych eiconig o’r casgliad cenedlaethol gan gynnwys baner brotest o Gomin Greenham, het llwynog chwedlonol Dr William Price, cnepyn enfawr o lo, a chroen llew hyd yn oed, mae Yfory Trwy Lygaid Ddoe yn gofyn i ni ystyried ein gorffennol er mwyn darganfod ein dyfodol.

Mae projectau wedi'u harwain gan ieuenctid ar draws yr Amgueddfa yn trawsnewid y ffordd mae pobl ifanc o bob cwr o Gymru yn gweithio gyda ni. Uchelgais Amgueddfa Cymru yw sicrhau gwell cyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru, drwy gyfranogiad y cyhoedd yng ngwaith yr Amgueddfa. Rydym yn gweithio'n galed i newid y ffordd mae pobl ifanc yn rhyngweithio gyda, ac yn gweld amgueddfeydd, drwy roi llais i bobl ifanc mewn gwahanol agweddau o waith yr Amgueddfa. Gwnaed y gwaith hwn yn bosib drwy gefnogaeth hael Mathew a Lucy Prichard, a Grant Tynnu'r Llwch Cronfa Dreftadaeth y Loteri.

Cafodd yr arddangosfa ei chreu ar y cyd gan yr artist Henry Alles a Chynhyrchwyr Amgueddfa Cymru, pobl ifanc greadigol a chydlynwyr ifanc; Abike Ogunlokun, Eädyth Crawford, Elliot Cooper, Jake A Griffiths, Juliette Georges, Marged Elen Wiliam, Mohamed Hassan, Radha Patel, Rhianydd Whitcombe, Sarah Younan, Talulah Angharad Thomas, Umulkhayr Mohamed, a Valentine Gigandet.
 

Llyfryn yr Arddangosfa

Tair rhan sydd i’r arddangosfa, sy'n trafod pwysigrwydd edrych i’r gorffennol wrth feddwl am y dyfodol. Mae llyfryn Yfory Trwy Lygaid Ddoe yn rhoi mwy o wybodaeth ar gynnwys y penodau hyn.

Llyfryn yr Arddangosfa

Podleidiad

Gwrandewch ar ein podlediad os hoffech ddysgu rhagor am gefndir yr arddangosfa, gan gynnwys proses greadigol yr artistiaid sy'n cymryd rhan.

Digwyddiadau