Digwyddiadau

Digwyddiad: CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
25–30 Awst a 1–5 Medi 2021
Pris £12
Addasrwydd Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra i gymryd rhan
Bachgen ar gwrs rhaffau Sain Ffagan
Merch ar gwrs rhaffau Sain Ffagan
Logo Coedlan, Cwrs raffau uchel Sain Ffagan, ysgrifennu Melyn ar gefndir gwyrdd

Dringwch, neidiwch, camwch a siglwch eich ffordd drwy’r coed fry uwchben adeiladau Sain Ffagan, cyn cymryd y wifren wib yn ôl i dir cadarn. Taclwch 18 rhwystr CoedLan, gan gynnwys y boncyff balans, y bont gam, y rhwydi cargo a’r wifren wib.

Mae'r cwrs yn costio £12 y pen am un daith lawn o gwmpas y cwrs, sy'n cynnwys gwifren wib 50m i orffen. Prynwch eich tocynnau ar yr un pryd ac archebu eich tocyn mynediad i'r amgueddfa neu o'r dderbynfa yn y prif adeilad. 

Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra, a dros 6 oed, i gymryd rhan. Rhaid i blant rhwng 110cm a 130cm fod yng nghwmni unigolyn dros 130cm a dros 12 oed. Y pwysau trymaf a ganiateir yw 18 stôn.

Dylech wisgo dillad sy'n addas i'r tywydd. Esgidiau yn unig, dim sandalau, sodlau uchel, fflip-fflops nag esgidiau sy'n llithro ymlaen. Rhaid gwagio pocedi, tynnu gemwaith, a chlymu gwallt hir yn ôl.

  • Wrth gyrraedd, ewch i ddesg dderbynfa’r Prif Adeilad i ddangos eich tocyn cadarnhad ar gyfer CoedLan.
  • Rhaid i blant dros 11 oed a phob oedolyn wisgo gorchudd wyneb yn ystod y sesiwn iechyd a diogelwch.
  • Rhaid i blant sydd angen cael eu goruchwylio yn y sesiwn CoedLan fod yng ngofal rhywun o’r un aelwyd.

 

Cwestiynau Cyffredin   Archebu Tocynnau Coedlan

Digwyddiadau