Digwyddiadau

Arddangosfa: Windrush Cymru – Ein Lleisiau, Ein Straeon, Ein Hanes.

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
2 Hydref–2 Tachwedd 2021
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Casgliad o luniau o'r genehdlaeth Windrush

Ym 1948 cyrhaeddodd yr Empire Windrush ddociau Tilbury yn Essex, yn cario dros 1,000 o deithwyr o Ynysoedd y Caribî. Roedd y bobl hyn wedi gadael teulu a ffrindiau er mwyn ateb galwad Prydain am weithwyr wedi’r rhyfel. Dros y 40 mlynedd nesaf, dilynodd miloedd o bobl eraill ôl eu traed, ac fe wnaeth llawer ohonynt ymgartrefu yng Nghymru.

Roedd hanes cenhedlaeth Windrush yng Nghymru yn destun project hanes llafar diweddar, a gynhaliwyd gan Race Council Cymru a’i ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Ar gyfer y project bu aelodau o Genhedlaeth Windrush Cymru o bob cwr o’r wlad yn rhannu eu straeon am fudo a’u hatgofion o greu bywyd newydd yng Nghymru.

Mae’r arddangosfa bwerus yn cynnwys straeon dros 40 o Genhedlaeth Windrush Cymru, yn eu geiriau eu hunain. Cewch ddysgu am hanes eu teithiau i Gymru, a’r heriau o fyw mewn gwlad mor bell – fel dod o hyd i waith ac agweddau pobl tuag atynt.

Mae’r hanesion yn dangos sut mae Cenhedlaeth Windrush Cymru a’u disgynyddion wedi gwneud eu marc ym mhob agwedd o fywyd Cymru: trwy eu swyddi a’u gyrfaoedd, trwy fagu plant, a thrwy gyfrannu at ein cymunedau a’n diwylliant.

Bydd yr arddangosfa yn teithio i'r lleoliadau yma:

  • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru – 2 Hydref i 2 Tachwedd 2021
  • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau – 4 Tachwedd 2021 i 2 Ionawr 2022
  • Amgueddfa Lechi Cymru – 8 Ionawr i 23 Ionawr 2022
  • Amgueddfa Wlan Cymru – 28 Ionawr i 14 Chwefror 2022
  • Big Pit Amgueddfa Loafol Cymru – 19 Chwefror i 6 Mawrth 2022

Caiff Windrush Cymru – Ein Lleisiau, Ein Straeon, Ein Hanes ei gyflwyno gan Race Council Cymru mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru, Canolfan y Mileniwm, Casgliad y Werin Cymru, Hynafiaid Windrush Cymru, a Hanes Pobl Dduon Cymru 365. Gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a Choleg Gŵyr Abertawe.

Casgliad o logos y sefydliadau sydd ynghlwm a'r arddangosfa Windrush Cymru

Digwyddiadau