Digwyddiadau

Cwrs: Gwehyddu Brwyn

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim lle ar ôl
18 Mehefin 2022, 10.30am-4pm
Pris £85 | £70 gostyngiad (+ffioedd Eventbrite)
Addasrwydd 16+*
Archebu lle Eventbrite
Llun: Cwrs creu mat brwyn yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cwrs diwrnod yn rhoi'r cyfle i chi droi eich llaw at grefft gwehyddu brwyn yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Gyda chymorth y grefftwraig leol Clare Revera, byddwch yn dysgu'r technegau sydd eu hangen i greu mat bwrdd brwyn neu ddau (neu fwy fyth os gallwch chi!)

  • Mae hwn yn gwrs i ddechreuwyr
  • Mae'r pris yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol.

Tocynnau

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Gallwn gynnig gostyngiad o 10% yn ein bwytai a chaffis* i ddeiliaid tocyn cwrs *(heblaw am Bopty Derwen)

Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio. Bydd y tîm tocynnau yn cysylltu â chi gyda manylion drwy'r e-bost a ddarparwyd wrth archebu.

Iaith: Cynhelir y cwrs drwy iaith cyntaf yr hwylusydd - sef Saesneg

Gostyngiad: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18* (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan).

Hygyrchedd: Mae rhai o ofodau dysgu’r Amgueddfa 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd.

Digwyddiadau