Digwyddiadau

Arddangosfa: Ein Lle Ni – Dathlu Blaenau Gwent

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
2 Ebrill–3 Gorffennaf 2022
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Teilsen gan Barry Simkiss

Trigolion Blaenau Gwent yn Ymgysylltu â Chelfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth (BG REACH) – arddangosfa

Mae BG REACH yn brosiect celfyddydau creadigol sy’n cefnogi trigolion Blaenau Gwent i greu celf, cerddoriaeth, darnau ysgrifennu creadigol a ffilmiau sy’n adlewyrchu cyfoeth hanesyddol a phrydferthwch naturiol yr ardal. Mae’r arddangosfa hon yn ddathliad o dreftadaeth Blaenau Gwent a fynegir drwy ddoniau’r bobl sy’n byw yno.

P’un a oes gennych gysylltiadau gyda’r rhanbarth neu ddim, bydd yr arddangosfa hon yn agor eich llygaid i bobl a hanes ardal hynod ddiddorol o Gymru. Gallwch hefyd ymweld â fersiwn ar-lein o’r arddangosfa.

Mae BG REACH yn bartneriaeth rhwng Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Asiantaeth Tai Linc Cymru a Grŵp Cymunedol Aberbîg. Ariennir y prosiect gan Ymchwil ac Arloesedd y Deyrnas Unedig (UKRI).

Digwyddiadau