Digwyddiadau

Digwyddiad: Marchnad 'Real Food' Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
21 Mai 2022, 10am - 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Bydd Riverside Real Food yn ymuno â ni eto ar gyfer eu marchnad fwyd fisol. Cyfle i gefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol, prynu danteithion a mwynhau ymweliad â’r Amgueddfa.

Lleoliad: ar y lawnt fechan o flaen y Prif Adeilad

Parcio: codir y tâl arferol am barcio – mynediad am ddim i’r Amgueddfa.

Dyma’r stondinau fydd yn galw heibio’r mis hwn: 

 

Welsh Valley Soapery

Cakes and Bakes

Miles Better Baking

Austringer Cider

Field Bar Gin

Deli61

Afal y Graig

Shirley's Raw Chocolate

Noodles Ready Meals

Hanne Reid

The Welsh Confection

Momma Nature

Trecastle Eggs

 

  • Sylwer: gall fod newidiadau munud ola i'r stondinau yn y rhestr uchod.
  • Os yw'r tywydd yn wael, cadwch lygad ar y wefan a'r cyfryngau cymdeithasol i wneud yn siŵr bod y Farchnad yn dal i gael ei chynnal.
  • Os bydd y farchnad yn cael ei chanslo, neu stondin benodol yn gorfod canslo ar y funud ola, ni all yr Amgueddfa ad-dalu costau parcio.
Digwyddiadau