Digwyddiadau

Digwyddiad: Perfformiad Oasis One World Choir

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
25 Mehefin 2022, 2pm-3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Ymunwch â ni am berfformiad gan Oasis One World Choir yn neuadd groeso Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

"Mae Oasis One World Choir yn croesawu pobl sy'n ceisio lloches yng Nghaerdydd a'r gymuned ehangach. Ein nod yw dysgu gan y bobl sy'n ymgysylltu â ni, drwy rannu, tyfu a chreu gyda'n gilydd. Mae ein côr yn gefn i nifer o bobl sy'n wynebu'r her o ailddechrau eu bywydau mewn gwlad newydd; yn aml iawn mewn iaith sy'n hollol newydd iddyn nhw.Mae pŵer cerddoriaeth yn torri'r ffiniau hyn, ac mae'r côr yn cynnig cyfle i bobl gwrdd â ffrindiau newydd a chreu cymuned gyda'n gilydd."

Bydd y grŵp o Gaerdydd yn rhannu darnau llais, symudiad a thecstilau i ddathlu Wythnos Ffoaduriaid.

 

 

 

 

 

 

 

Digwyddiadau