Digwyddiadau

Digwyddiad: Marchnad Ffermwyr Caerdydd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
19 Tachwedd 2022, 10am - 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Bydd Cardiff Farmers Markets yn ymuno â ni eto ar gyfer eu marchnad fwyd fisol. Cyfle i gefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol, prynu danteithion a mwynhau ymweliad â’r Amgueddfa.

Lleoliad: ar y lawnt fechan o flaen y Prif Adeilad

Parcio: codir y tâl arferol am barcio – mynediad am ddim i’r Amgueddfa.

Dyma’r stondinau fydd yn galw heibio’r mis hwn: I'w Gadarhau.

Digwyddiadau