Digwyddiadau

Digwyddiad: Teithiau'r Ystlumod

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1, 4, 8, 11 a 15 Awst 2022
Pris £6.50 + Ffioedd Eventbrite
Addasrwydd 8+

Ymunwch â ni am daith gyffrous i ddod o hyd i ystlumod yr Amgueddfa wrth iddi nosi.

Tocynnau

 
Dyddiau Amser dechrau Amser gorffen
1.08.22 20:45:00 22:15:00
4.08.22 20:45:00 22:15:00
8.08.22 20:30:00 22:00:00
11.08.22 20:30:00 22:00:00
15.08.22 20:15:00 21:45:00

 

  • Rhaid archebu ymlaen llaw.
  • Gwisgwch ddillad addas a dewch â fflachlamp (a fflasg os hoffwch chi!)
  • Mae’r daith yn dechrau wrth y brif fynedfa, hyd: 1½ awr.
  • Parcio am ddim.
  • Hygyrchedd: Mae’r digwyddiad hwn yn addas i ddefnyddwyr cadair olwyn ond bydd rhaid defnyddio llwybrau amgen mewn mannau. Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu os hoffech chi drafod unrhyw bryderon.
  • Bydd hwyluswyr y digwyddiad hwn yn siarad Cymraeg a Saesneg.
Digwyddiadau