Digwyddiadau

Digwyddiad: Siôn Corn a’i Ffrindiau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
10, 11 & 17 Rhagfyr, Slotiau amser 10am-5pm
Pris £12.50 y plentyn
Addasrwydd 3+
Siôn Corn a'i Ffrindiau yn Sain Ffagan

Bydd Siôn Corn a’i Gorachod yn ymweld â Sain Ffagan unwaith eto eleni, ac mae gwahoddiad i chi ymuno â’n digwyddiad arbennig yn awyrgylch hudolus Llys Llywelyn, ail-gread un o lysoedd brenhinol Tywysogion Gwynedd o’r 13eg ganrif. Felly cofiwch archebu lle er mwyn i’r plantos gael ymuno yn yr hwyl.

Caiff bob plentyn:

 • Gwrdd â Siôn Corn – bydd yn cwrdd â phob plentyn yn unigol i roi anrheg iddynt. Bydd cyfle i dynnu llun gyda Siôn Corn.

 • Gymryd rhan mewn sesiwn amser stori rhyngweithiol gyda Siôn Corn a’r Corachod

 • Gymryd rhan mewn gweithdy Crefft gyda’r Corachod - bydd pob plentyn yn creu addurn arbennig i fynd adref

 

TOCYNNAU


Slotiau Amser a Dewis Iaith: 

 

10 & 11 Rhagfyr

10am         Saesneg 

11.15am    Cymraeg  

12.30pm  Saesneg    

2.30pm    Saesneg    

3.45pm    Saesneg  

 

17 Rhagfyr

10am        Cymraeg

11.15am    Cymraeg 

12.30pm  Cymraeg 

2.30pm    Cymraeg   

3.45pm    Saesneg

 

TOCYNNAU


Gwybodaeth Bwysig:

 • Rhaid archebu pob tocyn ymlaen llaw. Mae llefydd yn gyfyngedig a disgwyliwn i docynnau werthu allan yn gyflym.

 • Mae’r digwyddiad a’i weithgareddau wedi eu cynllunio ar gyfer plant 3+ oed. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn, bob amser.

 • Mae angen tocyn ar gyfer pob plentyn 3+ oed sy’n cymryd rhan. Oherwydd prinder lle yn yr adeiladau hanesyddol, dim ond dau berson na fydd yn cymryd rhan gaiff fod efo pob plentyn 3+ oed sy’n cymryd rhan. Mae pobl nad ydynt yn cymryd rhan yn cynnwys plant dan 3 oed, babanod mewn breichiau, gofalwyr, oedolion a phobl hŷn.

 • Nid oes angen tocyn ar bobl nad ydynt yn cymryd rhan ond ni fyddant yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau crefft ac ni fyddant yn derbyn anrheg gan Siôn Corn.

 • Rhaid gadael pramiau y tu allan i’r adeiladau.

 • Dylai deiliaid tocynnau gyrraedd yn brydlon a dim mwy na 15 munud cyn amser cychwyn eu sesiwn. Caniatewch hyd at 15 munud i gerdded o faes parcio/prif adeilad yr Amgueddfa i Lys Llywelyn.

 • Dylid gwisgo dillad addas i’r tywydd. Bydd gofyn i chi aros tu allan tan amser cychwyn eich sesiwn.

 • Nid yw pris eich tocyn yn cynnwys parcio. Codir tâl o £6 y diwrnod am barcio.

 • Ni ellir ad-dalu tocynnau ac ni ellir eu cyfnewid am ddyddiad neu ddigwyddiad arall. Gwnewch yn siwr eich bod yn gwbl hapus â’ch dewisiadau cyn archebu.

 • Cŵn tywys yn unig ar gyfer y digwyddiad hwn.

 • Byddwch yn derbyn cadarnhad archeb ar ôl prynu eich tocynnau, a byddwch yn derbyn eich e-docyn ddydd Iau 8 Rhagfyr 2022.

 

TOCYNNAU

 

Digwyddiadau