Digwyddiadau

Digwyddiad: Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
3–23 Rhagfyr 2022, Bob dydd, 10yb - 3yp
Pris £1.50 y daflen
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Ar gael o ddesg y dderbynfa wrth gyrraedd, neu gellir archebu ymlaen llaw

Galwch draw ym mis Rhagfyr i fwynhau llwybr llawn hwyl i'r teulu cyfan 

Chwiliwch am y corachod bach i'ch helpu i greu ffrind eira i addurno brig y goeden Nadolig adref. 

 

Beth ydw i'n ei gael?   

  • Llwybr lliw A3 gyda gweithgaredd crefft  
  • Pecyn o greonau                    
  • Gwobr bach Nadoligaidd 

Ble ydw i'n cael y llwybr?   

Bydd llwybrau ar gael wrth dderbynfa’r Amgueddfa wrth gyrraedd, neu mae croeso i chi archebu eich llwybr yma ymlaen llaw - Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa

Gwybodaeth Ychwanegol   

Iaith - Mae'r llwybrau'n ddwyieithog.   

Oedran - Yn addas ar gyfer plant 4+ oed , efallai y bydd angen help ar blant iau 

Cost - Mae'r gost yn cynnwys un llwybr gydag un wobr.  Mae croeso i chi gwblhau un fel teulu neu brynu un ar gyfer pob person.     

Mae'r llwybr ar gael ym mhob un o safleoedd yr Amgueddfa Cymru ac mae'r un peth ar bob safle
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Amgueddfa Wlân Cymru, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.   

Lle bo'n bosibl, rydym wedi defnyddio deunyddiau ecogyfeillgar a byddwn yn defnyddio'r rhain eto 

Nifer o lefydd gyfyngedig. 

Digwyddiadau