Digwyddiadau

Digwyddiad: Sgwrs Gyda: Lleisiau’r Wal Goch

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
20 Hydref 2023, 6:30pm - 10:30pm
Pris £12 | £10 Gostyngiad
Addasrwydd 16+*

Archebu tocyn

Ymunwch â ni am noson arbennig mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru i ffarwelio ag arddangosfa Lleisiau’r Wal Goch ac i ddathlu diwylliant unigryw cefnogwyr pêl-droed Cymru. Dan arweiniad Ryan March o’r cylchgrawn a’r podlediad pêl-droed Alternative Wales, dyma gyfle i glywed mwy gan rai o’r unigolion a’r cymunedau sy’n rhan o’r arddangosfa 

 

Cyflwyniad gan Noel Mooney. 

 

Panelwyr:  

Joe Ledley - Cyn Bêl-droediwr Rhyngwladol Cymru

Jalal Goni – Amar Cymru 

Dr Penny Miles – Wal Goch y Menywod 

Ani Glass - Cerddor, cynhyrchydd ac artist

 

Yn dilyn y panel trafod, bydd derbyniad diodydd gyda Set DJ byw gan Ani Glass a chyfle i weld arddangosfa Lleisiau'r Wal Goch. 

 

Gwybodaeth Bwysig 

Bydd cyfieithiad BSL ar gael.
Cyfieithydd BSL/Saesneg - Tony Evans & Julie Doyle   

Gostyngiad: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed 
 
cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd.
 
*16+. (Rhaid i blant o dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn 18+ sy’n cymryd rhan)
 


 
Digwyddiadau