Digwyddiadau

Digwyddiad: Cinio dydd Sul nadoligaidd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
3, 10 a 17 Rhagfyr 2023, 12pm, 1pm neu 2pm
Pris £20.00 y person
Addasrwydd Pawb

Archebu tocynnau

 

Dewch i fwynhau cinio Sul dau gwrs Nadoligaidd yn Sain Ffagan.

Y Nadolig yn Sain Ffagan. Mwynhewch ginio Sul dau gwrs blasus yn Y Gegin ar rai dyddiau Sul ym mis Rhagfyr, cyn mynd am dro o amgylch ein tiroedd hanesyddol hardd. Dewiswch dwrci, cig eidion neu rost cnau fegan gyda’r trimins i gyd, a phwdin Nadoligaidd i orffen.

 

Cofiwch archebu tocyn ar gyfer pob person yn eich grŵp.

 

Mae angen byrddau yn ôl erbyn diwedd eich slot amser – diolch yn fawr.

Digwyddiadau