Digwyddiadau

Digwyddiad: Te Prynhawn Nadoligaidd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
16–17 Rhagfyr 2023, 11am, 12:30pm neu 2pm
Pris £25.00 y person
Addasrwydd Pawb

Archebu tocynnau 

 

Ymunwch â ni am De Prynhawn Nadoligaidd yng Nghaffi'r Bwtri yng Nghastell Sain Ffagan.  

 

Dewch i fwynhau ein Te Prynhawn Nadoligaidd moethus. Cymerwch gam i'r gorffennol ac ymuno yn hwyl yr ŵyl hanesyddol yr Amgueddfa!

Mwynhewch ddetholiad tymhorol o frechdanau cartref, danteithion sawrus a chacennau, gyda phaned o de Welsh Brew neu goffi ffres.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Cost y te prynhawn yw £25.00pp, sicrhewch eich bod yn archebu tocyn ar gyfer pob aelod o'ch grŵp.
  • Oherwydd y galw, mae angen tablau yn ôl erbyn diwedd amser eich sesiwn, diolch. 
  • Mae opsiynau heb glwten a fegan ar gael. Rhowch wybod am unrhyw anghenion dietegol yn y bocs isod.
Digwyddiadau