Digwyddiadau

DigwyddiadDydd Gŵyl Dewi

Wedi'i Orffen
1 Mawrth 2013, 10am - 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Dewch i wrando ar nodau pêr y delyn a thwymo gyda phowlen o gawl Cymreig ym mwyty'r Amgueddfa. Galwch draw i ffermdy Llwyn yr Eos i weld pa rhyseitiau poblogaidd o Gymru fydd ar y maen. Bydd cacen gri am ddim i bawb hefyd!

Galwch draw i'n bwyty i flasu ein bwydlen arbennig:

Cawl cennin a thatws

Sewin (Brithyll Môr) o’r gridyll â chot o fenyn lemwn gyda chocos Bae Abertawe a stribedi cig moch ar ei ben

Selsig porc cartref San Ffagan a caserol ffa cymysg gyda gorchudd crwst mwstard a pherlysiau

Courgettes wedi’i bobi gyda stwffin codlysiau a llysiau gyda sglein caws tawdd traddodiadol Cymreig

Cennyn Pedr
Digwyddiadau