Digwyddiadau

DigwyddiadClwb Cwiltio

Wedi'i Orffen
5 Ionawr 2013, 11am - 12.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oed: 16+
Archebu lle Rhaid archebu: 029 2057 3424

Sesiwn anffurfiol, gysurus i bobl ddod at ei gilydd a chwiltio. Mae'n berffaith ar gyfer dechreuwyr neu gwiltwyr mwy profiadol.

Diolch i gyfraniadau hael IKEA a'r cyhoedd, mae gennym dipyn o ddefnydd ar gael, ond dewch â'ch defnydd eich hun os am greu rhywbeth penodol. Mae gennym rai deunyddiau gwnïo hefyd (nodwyddau, edafedd ac ati) ond dewch â'ch deunydd eich hun os posibl er mwyn osgoi gorfod aros

Archebwch eich lle gan mai nifer gyfyngedig o leoedd sydd.

Clwb Cwiltio
Digwyddiadau