Digwyddiadau

SgwrsTaith Dywys: Awchu Afiach

Wedi'i Orffen
11 Chwefror 2013, 11am - 12pm a 1 - 2pm (Saesneg) 3 - 4pm (Cymraeg))
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae Sain Ffagan yn enwog am harddwch y safle. yr anifeiliaid pert a'r adeiladau arbennig. Ond dyma gyfle unigryw i fynd tu ôl i'r llenni i gorneli tywyll ein casgliadau.

Dewch i gwrdd â'r dehonglydd Sara Huws yn y t? gwydr i gychwyn ar eich taith.

Taith gerdded 1.5 awr. Ddim yn addas i blant iau.

Digwyddiadau