Digwyddiadau

DigwyddiadLa Columna: Cymru a Rhyfel Cartref Sbaen

Wedi'i Orffen
2527 Mai 2013, 10am - 5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Camwch yn ôl mewn amser i fis Mai, 1938. Mae Cymru’n paratoi ar gyfer cyrchoedd awyr o Ewrop wrth i’r byd gamu’n nes at ryfel, ond mae dynion a menywod o Gymru eisoes ar flaen y gad yn Sbaen.

Ymunwch â grŵp ail-greu Rhyfel Cartref Sbaen, La Columna, dros wyliau’r banc i ail-fyw’r dyddiau du cyn Brwydr Ebro. Dilynwch ôl troed y Cymru o’u bythynnod clyd, drwy’r broses recriwtio a’r daith beryglus ar draws fynyddoedd y Pyreneau i ffosydd y Frigâd Ryngwladol.

Cynhelir digwyddiadau rhyngweithiol mewn sawl lleoliad i gofio aberth y rheini ar y rheng flaen ond hefyd y rhai oedd ar ôl yng Nghymru fach, ac aelodau mudiad Cymorth i Sbaen yn benodol.

Ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk/sainffagan/ am fwy o wybodaeth, neu e-bostiwch Richard Thorpe, Ysgrifennydd La Columna ar thorpe.ortiz@btinternet.com

Digwyddiadau