Digwyddiadau

DigwyddiadDiwrnod Agored Crefft

Wedi'i Orffen
1 Mehefin 2013, 10am - 1pm a/neu 2pm - 5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu: 029 2057 3424

Mae Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn newid  - a dyma’ch cyfle i gymryd rhan.

Mae'r digwyddiad hwn wedi'i anelu'n benodol at grefftwyr ac mae croeso i bob lefel o arbenigedd – brwdfrydedd dros 'wneud â llaw' yw'r unig ofyniad.

Bydd sesiwn y bore yn cynnwys cyflwyniadau gan staff yr Amgueddfa a chynrychiolydd o’r Heritage Crafts Association. Bydd cynlluniau ar gyfer y Gweithdy a’r Oriel Grefft yn cael eu harddangos a digon o gyfle i roi adborth a rhannu syniadau.

Mae sesiwn y prynhawn yn gyfle i weld Crefftwyr yr Amgueddfa yn gweithio ac i ymchwilio i gasgliadau ar daith y tu ôl i'r llenni.

Am fwy o fanylion neu i archebu eich lle ffoniwch 029 2057 3424.

Digwyddiadau