Digwyddiadau

DigwyddiadCerdded y Cyfnos gyda'r Ystlumod

Wedi'i Orffen
15 Awst 2013, 8.30pm
Pris £3 i Oedolion, £2 i blant
Addasrwydd Pawb

Ymunwch â ni am daith gyffrous i ddod o hyd i ystlumod yr Amgueddfa wrth iddi nosi. Gwisgwch ddillad addas a dewch â fflachlamp a fflasg os hoffech chi.

Tocynnau: £3 i oedolion, £2 i blant.

Mae parcio am ddim. Bydd y daith yn cychwyn wrth y brif fynedfa.

Taith gerdded 1.5 awr. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424.

Ystlum 2
Digwyddiadau