Digwyddiadau

DigwyddiadNadolig Sain Ffagan - Carolau yn y Capel

Wedi'i Orffen
8 a 9 Rhagfyr 2016, 6pm & 7.30pm (gadewch hanner awr o amser ar gyfer diodydd o flaen llaw)
Pris £5.50
Addasrwydd Pawb
Archebu lle via www.ticketlineuk.com neu ffoniwch (029) 2023 0130

Does dim all guro canu carolau er mwyn mynd i ysbryd yr ŵyl. Felly ymunwch a ni yng nghapel yr Amgueddfa am noson o ganu Nadoligaidd. Bydd digon o garolau traddodiadol yn ogystal ag ambell i alaw fwy diweddar.

Tocynnau

Bydd pris tocyn yn cynnwys mins pei a gwydriaid o win poeth wrth gyrraedd, a bydd digon o hwyl yng nghwmni'r arweinydd Alun Guy. Croeso i bawb - does dim angen profiad o ganu!

Mae hwn yn ddigwyddiad dwyieithog.

Rhaid archebu ymlaen llaw. Archebwch tocynnau via www.ticketlineuk.com neu ffoniwch (029) 2023 0130 

Does dim tocynnau ar ôl ar gyfer Carolau yn y Capel ar Iau 8 o Ragfyr. Mae nifer cyfyngedig o docynnau ar ôl ar gyfer dydd Gwener 9fed.

Canu yn Capel Pen-rhiw
Digwyddiadau