Digwyddiadau

DigwyddiadCyfarfod â Siôn Corn a’i Gyfeillion

Wedi'i Orffen
30 Tachwedd1, 78, 1415 a 2122 Rhagfyr, 11am, 1pm a 3pm
Pris £12 y plentyn
Addasrwydd Addas i blant 4-12
Archebu lle Rhaid archebu (Dim tocynnau ar gael ar y drws)

“O deuwch ffyddloniaid” - draw i Sain Ffagan i ganu carolau!

Bydd Siôn a Siân Corn yn ymuno â ni ar gyfer te parti eleni, felly dewch i fwynhau eu straeon anhygoel, ac os byddwch chi’n blant da, rydych chi’n siŵr o gael anrheg hefyd!

Tocynnau: £12 y plentyn (yn cynnwys cost archebu)  Addas i blant 4-12 Tocynnau o flaen llaw yn unig. Dim tocynnau ar gael ar y drws.

Ffoniwch (029) 20878440 neu ewch i www.stdavidshallcardiff.co.uk

 

 

 

meet santa
Digwyddiadau