Digwyddiadau

DigwyddiadCyfarfod â Siôn Corn a’i Gyfeillion

Wedi'i Orffen
7 a 8 Rhagfyr 2013, 11am, 1pm a 3pm
Pris £12 y plentyn
Addasrwydd Pawb
Archebu lle (029) 20878440 neu www.stdavidshallcardiff.co.uk

“O deuwch ffyddloniaid”... draw i Sain Ffagan i ganu carolau! Bydd Siôn a Siân Corn yn ymuno â ni ar gyfer te parti eleni, felly dewch i fwynhau eu straeon anhygoel ac, os byddwch chi’n blant da, rydych chi’n siŵr o gael anrheg hefyd!

Tocynnau: £12 y plentyn (yn cynnwys cost archebu)  Addas i blant 4-12 Tocynnau o flaen llaw yn unig. Ni fydd tocynnau ar gael ar y drws

Tocynnau (029) 20878440 neu www.stdavidshallcardiff.co.uk

NODER: MAE TOCYNNAU 1 O'R GLOCH A 3 O'R GLOCH AR YR 8FED WEDI GWERTHU ALLAN

meet santa
Digwyddiadau