Digwyddiadau

SgwrsGofyn i’r Garddwr: Adeiladu Gwely Tail

Wedi'i Orffen
20 Chwefror 2015, 2pm - 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Galwch draw i ardd Kennixton i weld sut mae’r gwaith o adeiladu gwely tail yn dod yn ei flaen.

Plannu syniad: dyw defnyddio gwres dan y pridd i roi hwb i’r hadau ddim yn syniad newydd – yn draddodiadol, defnyddiwyd y gwres oedd yn codi o dail ffres i’w gwresogi!

Digwyddiadau