Digwyddiadau

SgwrsGofyn i’r Garddwr: Tocio Rhosod Te Hybrid

Wedi'i Orffen
21 Chwefror 2015, 2pm - 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Sut i docio rhosod a gofalu amdanynt ar Deras y Rhosod.

Plannu syniad: Torrwch bob tyfiant marw a brigau sy’n croesi i annog blagur newydd. Dylech gael gwared ar yr holl ddail i atal afiechydon a smotiau duon

Rhosod
Digwyddiadau