Digwyddiadau

SgwrsDathlu'r Deugain : trosolwg o goffau a dehongli'r diwydiant llechi gan Dr. Dafydd Roberts

Wedi'i Orffen
14 Mawrth 2014, 6.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle MYNEDIAD AM DDIM - I gadw lle, ffoniwch 02920 573424

Sefydliad Gweithwyr Oakdale, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

"Mae'r Athro Robert Hewison, gyda'i dreiddgarwch arferol, wedi egluro mai'r dilyniant anochel i dranc diwydiant yw cyflwyno a dehongli ei dreftadaeth. Gan dderbyn bod y diwydiant llechi wedi cychwyn llithro tua'r cysgodion ers dechrau'r ugeinfed ganrif, yna diddorol yw ystyried sut yr aethpwyd ati i goffau a dehongli ei hanes. Gellid dadlau bod hyn yn cynnwys llawer iawn mwy na sefydlu'r amgueddfeydd sydd fel arfer yn cael eu cysylltu efo'r diwydiant. Agorwyd Ceudwll y Llechwedd, Blaenau Ffestiniog ; ac Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, yn 1972, fel rhan cynnar o'r broses Brydeinig y cyfeiria Hewison ato. Ond, onid oedd ail-agor Rheilffyrdd Talyllyn a Ffestiniog, ar ddechrau'r 1950'au, yn rhan hefyd o'r broses ? Beth, hefyd, am yr hyn a wnaed gan chwareli masnachol er mwyn croesawu ymwelwyr oedd yn awchu am ddeall eu hanes a'u harwyddocad ? Cewch beth o hanes "William Jos y Guide" yn Chwarel Dinorwig, a sigarennau Capten Livingstone Learmonth yn Chwarel y Llechwedd."

MYNEDIAD AM DDIM - I gadw lle, ffoniwch 02920 573424

 

Digwyddiadau