Digwyddiadau

DigwyddiadWythnos Bioamrywiaeth Cymru: Cyfri Ystlumod

Wedi'i Orffen
12 Mehefin 2014, 20:30
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Ffoniwch 02920 573424 i archebu lle

Helpwch ni i gyfri’r ystlumod sy’n byw yn Sain Ffagan. Gyda chymorth Grŵp Ystlumod Caerdydd byddwn yn dysgu sut mae defnyddio datguddwyr ystlumod a chyfri a chofnodi ein hystlumod lleol fel rhan o’r Rhaglen Genedlaethol i Fonitro Ystlumod. Does dim angen profiad. Dewch â dillad cynnes, fflachlamp ac esgidiau addas.

Ddim yn addas i blant dan 14 oed a rhaid i bob plentyn fod gyda oedolyn

Digwyddiadau