Digwyddiadau

DigwyddiadWythnos Gwirfoddolwyr: Tu ôl i'r Llenni o Fferm Oes yr Haearn

Wedi'i Orffen
26 Mehefin 2014, 11.00am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae ein staff a’n gwirfoddolwyr wrthi ar hyn o bryd yn adeiladu ein fferm Oes yr Haearn, Bryn Eryr. Beth am alw draw i weld eu gwaith caled?

Bydd Fferm Bryn Eryr o Oes yr Haearn yn atyniad newydd, cyffrous i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru a’r gwaith ailddatblygu. Gyda chymorth gwirfoddolwyr yr Uned Adeiladau Hanesyddol ac ysgolion, y gobaith yw ailadeiladu strwythur unigryw, pwysig sydd wedi bod ynghudd yn y ddaear am 2,000 o flynyddoedd.

Derbyniwyd nawdd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Llywodraeth Cymru i weddnewid profiad yr ymwelydd. Dros y pum mlynedd nesaf bydd y datblygiadau yn cynnwys neuadd groeso newydd, cyfleusterau addysg, orielau newydd ac adeiladau hanesyddol gan gynnwys newydd Gymreig Oes y Tywysogion.

Wythnos gwirfoddolwyr
Digwyddiadau