Digwyddiadau

DigwyddiadWythnos Gwirfoddolwyr: Teulu'r Eryr, Creu Rhaffau

Wedi'i Orffen
35 Mehefin 2014, 11.00am - 1.00pm, 2 - 4.00pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Dewch i weld ein staff a’n gwirfoddolwyr yn creu rhaffau danadl ar gyfer y fferm o Oes yr Haearn, Bryn Eryr.

Bydd Fferm Bryn Eryr o Oes yr Haearn yn atyniad newydd, cyffrous i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru a’r gwaith ailddatblygu. Gyda chymorth gwirfoddolwyr yr Uned Adeiladau Hanesyddol ac ysgolion, y gobaith yw ailadeiladu strwythur unigryw, pwysig sydd wedi bod ynghudd yn y ddaear am 2,000 o flynyddoedd.

Derbyniwyd nawdd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Llywodraeth Cymru i weddnewid profiad yr ymwelydd. Dros y pum mlynedd nesaf bydd y datblygiadau yn cynnwys neuadd groeso newydd, cyfleusterau addysg, orielau newydd ac adeiladau hanesyddol gan gynnwys newydd Gymreig Oes y Tywysogion.

Wythnos gwirfoddolwyr
Digwyddiadau