Digwyddiadau

DigwyddiadPen-blwydd Poenus Pete gan Theatr Iolo

Wedi'i Orffen
21 Mehefin, 11:30 & 14:30
Pris £6.00 y person
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Tocynnau ar gael yma: http://www.chapter.org/cy/node/4818

Comedi ddisglair, brathog a beiddgar sy’n edrych ar fywyd teuluol gan yr awdur adnabyddus Gary Owen.

Mae ’na deulu – Mam, Dad, dau o blant a Cadi y gath.  Mae Dad yn dweud nad yw eisiau unrhyw ffwdan ar ei ben-blwydd. Felly mae  Mam yn ei gymryd ar ei air: Wnaeth hi a’r plant DDIM BYD ar gyfer pen-blwydd Dad.

Ond, mae Dad yn gandryll nad oes neb wedi gwneud dim ar gyfer ei ben-blwydd. A phan fydd rhwystredigaeth Dad a phwer drygionus y gath yn dod ynghyd, mae’n achosi anrhefn mewn aduniad teuluol.

Mae Theatr Iolo (enillydd Gwobr Cynhyrchiad Gorau i blant a Phobl ifanc: Gwobrau Beirniaid Theatr Cymru 2013) wrth ei fodd yn cyflwyno y sioe newydd sbon hon yn Gymraeg i deuluoedd ac ysgolion.

 

Mae Pen-blwydd Poenus Pete yn gyfle perffaith i deuluoedd Cymraeg eu hiaith a theuluoedd sy'n dysgu Cymraeg rannu noson hwyliog yn y theatr gyda’i gilydd.

Dewch i'r parti cyn y perfformiad  i fwynhau gweithgareddau difyr sydd wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer teuluoedd sy’n dysgu Cymraeg. Bydd dysgwyr o bob oedran yn ehangu’u dealltwriaeth o eirfa a stori y sioe wrth fwynhau.

Mwy o wybodaeth yma: http://www.chapter.org/cy/node/4818#sthash.FlRRWAAx.dpuf

Digwyddiadau