Digwyddiadau

Sgwrs: Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10 Rhagfyr 2020, 10.30 - 1.00
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Cysylltwch â Elaine Cabuts ar ffôn: 02920 573204 neu e-bostiwch: elaine.cabuts@amgueddfacymru.ac.uk gan 5yh 1 Rhagfyr 2019

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd sydd â diddordeb yng ngwaith Amgueddfa Cymru i fynychu cyfarfod chwarterol Bwrdd yr Amgueddfa yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, 10 Rhagfyr 2020, 10.30yb - 1.00yh.

Mae gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr – corff llywodraethol Amgueddfa Cymru, sy’n gyfrifol am reoli a gweinyddu cyllid ac eiddo’r Amgueddfeydd – yr awdurdod i benderfynu ar unrhyw fater sy’n ymwneud â materion Amgueddfa Cymru.

I fynychu’r cyfarfod, fydd yn ddwyieithog gyda chyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i Saesneg, cysylltwch â Elaine Cabuts ar ffôn: 02920 573204 neu e-bostiwch: elaine.cabuts@amgueddfacymru.ac.uk gan 5yh 1 Rhagfyr 2020. Byddwch yn derbyn rhagor o gyfarwyddiadau ar sut i ymuno â'r cyfarfod unwaith i chi gofrestru.

Digwyddiadau