Digwyddiadau

DigwyddiadTeithiau'r Ystlumod

Wedi'i Orffen
2, 16 a 23 Awst, Cyfnos - gweler fanylion llawn
Pris £5 y pen
Addasrwydd Oed 8+
Archebu lle Rhaid archebu ymlaen llaw

Ymunwch a ni am daith gyffrous i ddod o hyd i ystlumod yr Amgueddfa wrth iddi nosi. Gwisgwch ddillad addas a dewch a fflachlamp (a fflasg os hoffech chi). Hyd: 1½ awr. Ar gyfer oed 8+, £5 y pen, parcio am ddim. Rhaid archebu ymlaen llaw: ffoniwch 02920 230 130  neu ewch i https://www.ticketlineuk.com/search/st-fagans

Tocynnau

Amseroedd:

2 Awst - 9pm - Dim lle ar ôl

16 Awst - 8.30pm - Dim lle ar ôl

23 Awst - 8.15pm - Dim lle ar ôl

 

Llun: Ystlum Hirglust
Plecotus auritus - Ystlum Hirglust
Digwyddiadau