Digwyddiadau

DigwyddiadTeithiau'r Ystlumod

1, 8, 15, 22 a 29 Awst, Cyfnos - gweler fanylion llawn
Pris £5 y pen
Addasrwydd Oed 8+
Archebu lle Rhaid archebu ymlaen llaw

Ymunwch a ni am daith gyffrous i ddod o hyd i ystlumod yr Amgueddfa wrth iddi nosi. Gwisgwch ddillad addas a dewch a fflachlamp (a fflasg os hoffech chi).

Mae’r daith yn dechrau wrth y brif fynedfa. Hyd: 1½ awr. Ar gyfer oed 8+, £5 y pen, parcio am ddim. Rhaid archebu ymlaen llaw.

 

Tocynnau

Amseroedd:

1 Awst - 9pm

8 Awst - 8.45pm

15 Awst - 8.30pm

22 Awst-  8.15pm

29 Awst - 8pm

 

Llun: Ystlum Hirglust
Plecotus auritus - Ystlum Hirglust
Digwyddiadau