Digwyddiadau

Digwyddiad: Teithiau'r Ystlumod

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
1, 8, 15, 22 a 29 Awst 2018, Cyfnos - gweler fanylion llawn
Pris £5 y pen
Addasrwydd Oed 8+
Archebu lle Rhaid archebu ymlaen llaw
Llun: Ystlum Hirglust
Plecotus auritus - Ystlum Hirglust

Ymunwch a ni am daith gyffrous i ddod o hyd i ystlumod yr Amgueddfa wrth iddi nosi. Gwisgwch ddillad addas a dewch a fflachlamp (a fflasg os hoffech chi).

Mae’r daith yn dechrau wrth y brif fynedfa. Hyd: 1½ awr. Ar gyfer oed 8+, £5 y pen, parcio am ddim. Rhaid archebu ymlaen llaw.

 

Tocynnau

Amseroedd:

1 Awst - 9pm

8 Awst - 8.45pm DIM LLE AR ÔL

15 Awst - 8.30pm DIM LLE AR ÔL

22 Awst-  8.15pm DIM LLE AR ÔL

29 Awst - 8pm DIM LLE AR ÔL

 

A hoffech chi drefnu taith ystlum uniaith Gymraeg?

Mae’r teithiau ystlumod yn weithgareddau dwyieithog sydd yn cael eu hwyluso gan staff sy’n medru’r Gymraeg.

Os hoffech chi drefnu taith uniaith Gymraeg ar gyfer eich grŵp ar Nos Fawrth 7 neu 21 Awst cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk

Bydd angen grŵp o 5 o leiaf er mwyn cynnal y digwyddiad yma (hyd at 30 person ar bob taith)

 

Digwyddiadau